Štart Športový časopis ( Czechoslovakia )
Štart - Československý športový týždenník obrázkový časopis. V slovenskom jazyku vychádza od roku 1956 v Bratislave. Väčšina materiálu vypovedá o športovom živote na Slovensku. Veľkú pozornosť venuje problematike československého a medzinárodného športu.
Welcome to our group
Štart - спортивный чехословацкий еженедельный иллюстрированный журнал. Издавался на словацком языке с 1956 в Братиславе. Большая часть материалов повествует о спортивной жизни в Словакии. Много внимания уделяет вопросам чехословацкого и международного спорта.
№ 32 1966 № 19 1976 № 29 1978 № 28 1980 № 39 1981 № 44 1981
№ 49 1981 № 31-32 1982 № 11 1983 № 12 1983 № 13 1983 № 14 1983
№ 24 1983 № 47 1983 № 48 1983 № 49 1983 № 29 1984 № 32-33 1986
№ 24 1988 № 30 1988
Magazines
free counters