Stadion Sportovní časopis ( Czechoslovakia )
Stadión byl sportovní časopis, který vycházel v letech 1953-2006. Dlouhodobým vydavatelem Stadiónu bylo nakladatelství Olympia, které v 80. letech v rámci své stejnojmenné edice vydávalo knižní výtisky článků a reportáží, které se předtím objevily na stránkách časopisu. Po roce 1989 se časopis obtížně vyrovnával s konkurenčním prostředím, což vedlo nakladatelství k odprodeji časopisu. Poslední čísla „tradičního“ Stadiónu v nakladatelství Olympia vyšla v roce 1993. Poté časopis několikrát změnil majitele i formát (logo nicméně zůstalo zachováno) i periodicitu. Stadión vycházel ve svém hlavním období jako týdeník, nejprve s 16 stránkami. Od roku 1973 měl rozsah 32 stran. Slovenskou obdobou Stadiónu byl časopis Štart, jehož vydávání bylo již také ukončeno.
Welcome to our group
Stadión — чехословацкий спортивный журнал, издававшийся с 1953 по 2006 год . Многолетним издателем Stadión было издательство Olympia, которое в 1980-х годах издавало книжные копии статей и отчетов, ранее появлявшихся на страницах журнала в рамках его одноименного издания. После 1989 г. журналу было трудно справиться с конкурентной средой, из-за чего издатель продал журнал. Последние выпуски «традиционного» Stadión были опубликованы в 1993 году издательством Olympia. После этого журнал несколько раз менял владельцев, формат (впрочем, логотип оставался) и периодичность. Stadión издавался как еженедельник в расцвете сил , первоначально на 16 страницах. С 1973 года в нем было 32 страницы. Словацким эквивалентом Stadión был журнал Štart, издание которого также было прекращено.
№ 2 1954 № 22 1962 № 27 1962 № 31-32 1966 № 25 1970 № 27 1970
№ 18 1973 № 19 1974 № 30-31 1974 № 19 1976 № 22 1977 № 23 1978
№ 31 1978 № 18 1980 № 37 1980 № 39 1980 № 40 1980 № 41 1980
№ 42 1980 № 43 1980 № 44 1980 № 46 1980 № 47 1980 № 27 1981
№ 38 1981 № 43 1981 № 32 1982 № 30 1986
Thank you very much Игорь Шинкарев, Евгений Евгений, Андрей Никитков
Magazines
free counters