Don Balón Revista ( Spain ) Site: wikipedia.org
Don Balón foi unha revista deportiva semanal editada en España, con sede en Barcelona, durante o último cuarto do século XX e especializada en fútbol. A revista comezou a publicarse o 7 de outubro de 1975. Editábao a firma Editorial Don Balón S.A., dirixida por Rogelio Rengel dende 1977, e participada entre outros polo xornalista Luis del Olmo. A redacción estivo sempre localizada en Barcelona. Durante os seus anos de vida foi unha das revistas deportivas máis importantes de España. Nela colaboraron xornalistas como José María García ou Mercedes Milá. Tiña distribución por todo o mundo e dicía contar cunha rede de correspondentes en máis de 50 países. Ofreceu números extra dedicados a competicións específicas de fútbol. As dificultades económicas da revista e a mala xestión levárona a pechar o 6 de setembro de 2011.
Welcome to our group
Don Balón был еженедельным спортивным журналом, который издавался в Испании, базировался в Барселоне в течение последней четверти 20-го века и специализировался на футболе. Журнал начал издаваться 7 октября 1975 года. Его редактировала фирма Editorial Don Balón SA, которой с 1977 года руководил Рохелио Ренгель, и в нем участвовал, среди прочего, журналист Луис дель Ольмо. Редакция всегда находилась в Барселоне. За годы своего существования он был одним из самых важных спортивных журналов в Испании. В нем участвовали такие журналисты, как Хосе Мария Гарсия или Мерседес Мила. Он распространялся по всему миру и утверждалось, что имеет сеть корреспондентов более чем в 50 странах. Он предлагал дополнительные номера, посвященные конкретным футбольным соревнованиям. Экономические трудности журнала и плохое управление привели к его закрытию 6 сентября 2011 года.
Extra 1975 1976 1977 1978
1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 2009 2010 2011
Magazines
free counters